Ochrana osobních údajů

Provozovatel webu se řídí zpracováním o ochraně osobních údajů, zkráceně ONOOÚ (anglicky GDPR, General Data Protection Regulation), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů. V Úředním věstníku Evropské unie bylo vyhlášeno dne 27. dubna 2016.

Provozovatel v databázi shromažďuje tyto informace o uživatelých (nabízejících a poptávajících) webu:

- jméno a příjmění, přezdívka;
- email;
- telefon;
- zašifrované heslo k účtu.

Veškeré tyto informace jsou ukládány do databáze, plně zabezpečenou profesionální společností s ochanou 24/7 jak po stránce technické, tak i bezpečnostní.


Zabezpečení uživatelského účtu - uživatelem

Uživatel je povinen a nese plnou odpovědnost za svůj účet a drží veškeré přístupové údaje (uživatelské jméno/email a heslo) v tajnosti před třetí stranou a plně souhlasí s tím, že v případě zneužití jeho účtu nese výhradní odpovědnost vůči provozovateli za vše, co bude prostřednictvím jeho uživatelského účtu provedeno. V případě, že byl účet uživatele nějak napadnut nebo zneužit, je tuto skutečnost neprodleně oznámit provozovateli na emailovou adresu: xxxxxxxx@post.cz.

Uživatel si může ve svém účtu změnit přihlašovací email a heslo, případné zapomenuté heslo mu bude posláno na email. Zrušení účtu je možné prostřednictvím emailu provozovatele - administrátora na: xxxxxxxxxxe@post.cz s názvem emalu "Zrušení účtu".