„Všeobecné obchodní podmínky“.


1. Práce-info.eu je internetový server, dostupný na internetové adrese http://www.prace-info.eu, který slouží k inzerci nabídky a poptávky v oblasti služeb - poptávky a nabídky zaměstnání, jež uživateli serveru dále poskytuje zprostředkování kontaktu mezi nabízejícím a poptávajícím.

1.1. Přístup na stránky mají registrovaní i neregistrovaní uživatelé, ale pro vkládání inzerce pouze registrovaní, kteří musí vyplnit formulář s jménem (přezdívkou), emailem a heslem; dále pak zaškrtnout políčko „SOUHLAS S PODMÍNKAMI“ (čímž vyjádří souhlasí s podmínkami www stránek) a poté souhlas odeslat přes tlačítko „REGISTROVAT SE“. V případě nezašktnutí políčka se souhlasem podmínek nebude možné se registrovat, tím ani vkládat inzerci a poptávky na tyto stránky. Na email uživatele uvedený při registraci bude zaslán aktivační link a po potvrzení se tímto klientovi aktivuje účet. Ke zrušení registrace je uživatel oprávněn požádat provozovatele - administrátora prostřednictvím emailu na adrese spolecne@post.cz s názvem emailu "Zrušení účtu", poté bude účet zrušen se všemi inzeráty klienta.


2. Inzerce je zdarma, REKLAMA se souhlasem prozovatele.

2.1. Odesláním a zveřejněním inzerátu uživatel potvrzuje, že má veškerá práva a souhlasy třetích stran k uveřejnění. V případě porušení této skutečnosti bude inzerát okamžitě odstraněn provozovatelem a při opakování bude uživatelovi účet zrušen. Uživatel vkládá inzerát na dobu určitou a to maximální na 30 dní není-li s provozovatelem dohodnuto jinak.

2.2. Inzerovat mohou jak fyzické osoby tak společnosti, jež berou na vědomí a souhlasí s tím, že podoba a povaha služeb, které provozovatel v rámci webu poskytuje se mohou upravovat a měnit se, aniž by o tom byli uživatelé předem provozovatelem informováni. Dále uživatelé berou na vědomí, že za veškerý obsah a informace vložený na web prace-info.eu jako jsou: texty, zvukové záznamy, fotografie, videa, grafická data, nebo jiné soubory dat, nese výhradní odpovědnost osoba nebo společnost, která je tam vložila. Pouze s VÝHRADNÍM souhlasem majitelů a třetích stran je možné vkládat inzerci, která je chráněna právem k duševnímu vlastnictví, autorství a její obsah je možné publikovat pouze s tímto souhlasem vlastníků bez něhož není možné žádnou jeho část veřejně šířit, poskytovat třetím osobám, měnit nebo vytvářet podobná díla či služby/produkty. Je zakázáno k inzerátu přikládat fotografie, videa, grafická data, nebo jiné soubory dat na něž se vztahuje autorské a duševní vlastnictví.

2.3. Provozovatel webu zprostředkovává publikování inzerce a nenese žádnou odpovědnost za správnost obsahu uvedeného v inzerátu, není dotčena odpovědnost za skutečnosti, kterou ze zákona nelze vyloučit ani omezit. Veškerý vztah je založen na základě konkrétního inzerátu a pouze mezi nabízejícím (inzerentem) a poptávajícím na druhé straně.

2.4. Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat obsah inzerátů, okamžitě zrušit registraci uživatele, smazat inzerát nebo odepřít uživateli přístup na stránky webu a to zejména z důvodu porušením těchto smluvních podmínek a v případech:

- inzerát uživatele porušuje zákony ČR,
- inzerát obsahuje neetický obsah,
- inzerát obsahuje nelegální obsah,
- inzerát obsahuje hanlivé, rasistické, neslušné nebo urážlivé informace.

2.5. Provozovatel webu komunikuje s uživateli pouze prostřednictvím emailu: spolecne@post.cz, přes který jim posílá informace, sdělení a záležitosti ohledně webu na jejich emailovou adresu. Uživatelé to berou na vědomí.


3. Zabezpečení uživatelského účtu - uživatelem

3.1. Uživatel je povinen a nese plnou odpovědnost za svůj účet a drží veškeré přístupové údaje (uživatelské jméno/email a heslo) v tajnosti před třetí stranou a plně souhlasí s tím, že v případě zneužití jeho účtu nese výhradní odpovědnost vůči provozovateli za vše, co bude prostřednictvím jeho uživatelského účtu provedeno. V případě, že byl účet uživatele nějak napadnut nebo zneužit, je tuto skutečnost neprodleně oznámit provozovateli na emailovou adresu: spolecne@post.cz.

3.2. Uživatel si může ve svém účtu změnit přihlašovací email a heslo, případné zapomenuté heslo mu bude posláno na email. Zrušení účtu je možné prostřednictvím emailu provozovatele - administrátora na: spolecneakce@post.cz s názvem emalu "Zrušení účtu".


4. Ochrana osobních údajů

Provozovatel webu se řídí zpracováním o ochraně osobních údajů, zkráceně ONOOÚ (anglicky GDPR, General Data Protection Regulation), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů. V Úředním věstníku Evropské unie bylo vyhlášeno dne 27. dubna 2016.

Provozovatel v databázi shromažďuje tyto informace o uživatelých (nabízejících a poptávajících) webu:

- jméno a příjmění, přezdívka;
- email;
- telefon;
- adresu;
- website adresu;
- zašifrované heslo k účtu.

Veškeré tyto informace jsou ukládány do databáze a zabezpečeny profesionální společností BEST-HOSTING s.r.o., Brněnská 700/25, Hradec Králové 500 06, s ochanou 24/7 jak po stránce technické, tak i bezpečnostní.